Årskort
NB! Husk å kjøpe nøkkelkort om du ikkje har eit fra før!


Kr 2 000,00

Beskrivelse
Dersom du trenar mykje sparer du på å kjøpe årskort. Dette årskortet gjev deg tilgong til treningssenteret 24/7 i eit heilt år.  Tilgongen til treningssenteret gjeld frå den datoen du motek nøkkelkortet.
 

NB! Husk å kjøpe nøkkelkort om du ikkje har eit fra før!