Månadskort
NB! Husk å kjøpe nøkkelkort om du ikkje har eit fra før!


Kr 300,00

Beskrivelse
Velg antal månader du ønskjer å kjøpe. Dette gjev deg tilgong til treningssenteret 24/7, i den eller dei månadane du har kjøpt. Tilgongen til treningssenteret gjeld frå den datoen du mottek nøkkelkortet.
 

NB! Husk å kjøpe nøkkelkort om du ikkje har eit fra før!